VI KAN LEVERE STØRRE ORDRER

Send oss en forespørsel i dag, så kommer vi snart tilbake til deg

 

PRODUKTER

Ansiktsvern, ansiktsskjerm og visirer FOR SMITTEVERN

Når en ny sykdom begynner å bre seg over verden blir smittevern ekstremt viktig, både privat og profesjonelt. Med spredningen av COVID-19 får helsepersonale over hele verden på plass nødvendige tiltak for å beskytte seg selv og andre pasienter mot kontakt med det nye viruset.

En del av dette personlige verneutstyret er bruk av ansiktsskjermer og -visirer.

medical face shield

Hva er ansiktsskjermer og visirer?

Beskyttende ansiktsskjermer kalles også for visirer. De brukes primært i arbeidsmiljøer der det finnes en risiko for at farlige eller smittsomme materialer og partikler kommer i kontakt med ansiktet til den som har på seg skjermen. Vanligvis brukes ansiktsskjermer i tillegg til annet utstyr som dekker ansiktet. I medisinsk sammenheng er dette spesielt verneutstyr for nese, munn og øyne.

Når de skal brukes til smittevern må ansiktsskjermer ha en høy grad av beskyttelse mot sprut. De fleste virus og bakterier spres gjennom dråpesmitte fra en smittet person, og det er for å unngå at disse dråpene kommer i kontakt med ansiktet til en helse- eller sykehusmedarbeider at ansiktsskjermer eller visirer skal brukes.

Hva slags typer ansiktsskjermer finnes det?

Ansiktsvern i arbeidsmiljøer er viktig av en rekke ulike grunner. En sveiser må beskytte seg selv og øynene sine mot varmen, mens en lege eller sykepleier må beskytte seg mot smittsomme eller farlige materialer. Fordi en ansiktsskjerm eller -visir kan være tiltenkt flere ulike yrker kommer de også med forskjellig design.

Den mest grunnleggende typen ansiktsskjerm er en enkel plastskjerm festet til et hodebånd, som brukes til å dekke ansiktet. Dette er derimot ikke god nok beskyttelse i smittevernsammenheng, eller i medisinske sammenhenger der risikoen for smitte er høy. Det amerikanske senteret for smittevern (CDC) poengterer at en ansiktsskjerm bør ha beskyttelse rundt både pannen og haken, og sitte tett rundt ørene. Dette er for å unngå at sprut eller spray når fram til ansiktet til den som bruker ansiktsskjermen. Videre bør denne typen ansiktsvern brukes i tillegg til vernebriller, og ikke i stedet for.

Vær oppmerksom på at ansiktsskjermer og – visirer ikke er det samme som åndedrettsvern, som gir enda mer beskyttelse mot smitte. Disse sitter tettere enn skjermer og kommer som oftest også med et pusteapparat som beskytter mot mindre partikler i luften.

Forskjellen mellom øyevern og ansiktsvern

Som navnet tilsier er ansiktsvern en del av personlig verneutstyr som er spesifikt tiltenkt å beskytte hele ansiktet. Øyevern som vernebriller beskytter derimot kun øynene. Når man forsøker å begrense spredningen av en smittsom og ny sykdom, er vernebriller ikke tilstrekkelige som smitteverntiltak. Smittsomme dråper som kommer i kontakt med ansiktet til en helsemedarbeider øker risikoen for ytterligere spredning.

På grunn av dette anbefaler WHO en ansiktsskjerm eller tette vernebriller i smittsomme miljøer, for å redusere sannsynligheten for at virus eller bakterier sprer seg. Jo bedre ansiktet er dekket, jo større er sjansen for at dråper fra smittede pasienter ikke kommer i kontakt med ansikt, nese, munn eller øyne til den som bruker ansiktsskjermen.

Hvem trenger ansiktsskjermer og visirer?

Ansiktsskjermer er tenkte som en del av personlig verneutstyr (PVU) til yrkesgrupper som jobber i farlige eller smittsomme miljøer. Som vi har sett i denne guiden reduseres sjansen for skade eller smitte betraktelig når arbeidere er nøye med å beskytte seg selv. De fleste virus og bakterier spres via dråpesmitte, og derfor er ansiktet spesielt viktig når det kommer til PVU. I medisinske sammenhenger eller i smitteverninnsatser er det kun helsepersonale som trenger å ha på seg ansiktsskjermer eller visirer.

På et personlig nivå finnes det en fare for at for mye personlig verneutstyr enten ikke brukes korrekt – og dermed ikke har noen effekt i å hindre smittespredning – eller at generell etterspørsel fører til utstyrsmangel i helsetjenestene. Det er kun leger, sykepleiere og andre som jobber i direkte kontakt med behandling eller prøvetakning av enten mistenkte eller bekreftede tilfeller av en sykdom som trenger dette utstyret.

Ansiktsskjermer og visirer i coronavirus-utbruddet

De offisielle retningslinjene til WHO tilsier at personale i helsetjenestene skal bruke beskyttende ansiktsskjermer eller visirer som et smitteverntiltak mot coronavirus-pandemien. I tillegg til å beskytte hendene, nesene, munnene og øynene sine – og bruke langermede frakker – anses ansiktsskjermer også å være en viktig del av det personlige verneutstyret deres.

Ikke-medisinsk personale anbefales ikke å bruke ansiktsskjermer. Det er bare i sjeldne private sammenhenger at dette anses å ha en innvirkning på spredningen av coronaviruset. Videre kan privat hamstring av ansiktsskjermer føre til mangel i helsetjenestene. Verdens helseorganisasjon presiserer at på individuelt nivå er det å holde god avstand til andre mennesker, å vaske hendene sine grundig og ofte, og å selv-isolere dersom du opplever symptomer de anbefalte smitteverntiltakene mot COVID-19.

KATEGORIER