VI KAN LEVERE STØRRE ORDRER

Send oss en forespørsel i dag, så kommer vi snart tilbake til deg
 

PRODUKTER

ØYEBESKYTTELSE FOR SMITTEVERN

Når en pandemi bryter ut blir smittevern viktig for hvert eneste lag i samfunnet. Individuelt, kommunalt, nasjonalt og internasjonalt kommer det tiltak på plass for å stoppe videre spredning av sykdommen – som også er tilfellet med COVID-19-viruset. Verneutstyr finnes til mange forskjellige formål, og vel så viktig som å dekke nese og munn vern til øynene.

Eye protection

Hva er øyevern?

Øyevern inkluderer alle typer utstyr som er laget for å begrense faren for at giftige eller smittsomme materialer eller partikler kommer inn i øyet. Det kalles ofte for vernebriller, beskyttelsesbriller eller sikkerhetsbriller. Øyevern er en standard del av personlig verneutstyr (PUV) i flere ulike yrker, som brukes av byggearbeidere, helsepersonell, forskere, lærere og tilogmed elever. Utstyret finnes i flere ulike typer og vi skal ta en titt på forskjellen mellom vernebrillene som finnes på markedet under. Når man snakker om medisinske sammenhenger og smittevern sørger øyevern for at sykdommer ikke sprer seg – det finnes nemlig flere typer bakterier og virus som kan komme inn i kroppen via øynene.

Hvilke typer åpne vernebriller finnes det?

Åpne vernebriller (safety glasses) er en type utstyr som brukes til generelt øyevern. De er laget av plast og sitter enten som vanlige briller bak ørene, eller med en strikk rundt hodet. Jo tettere vernebrillene sitter, jo mer beskytter de.

Disse brillene gir det som kalles for beskyttelse mot sprut eller støt, som betyr at de beskytter øynene fra materialer som kommer rett mot ansiktet. De er derimot ikke like effektive som beskyttelse mot dråper, spray eller partikler, og derfor anbefales de ikke i miljøer med fare for forgiftning eller smitte. USAs senter for smittevern (CDC) poengterer at åpne vernebriller ikke skal brukes som et smitteverntiltak.

Hvilke typer tette vernebriller finnes det?

Tette vernebriller (safety goggles) gir betydelig mer beskyttelse enn åpne vernebriller. De kan ha åpne ventiler, delvis lukkede ventiler, eller ingen ventiler, som betyr at visse varianter ‘puster’, mens andre ikke gjør det. Tette vernebriller er den anbefalte typen øyevern i medisinsk sammenheng eller som smittevernutstyr.

Tette vernebriller uten ventiler er de sikreste i denne kategorien av verneutstyr, fordi de sørger for beskyttelse mot spray, sprut og dråper som kan komme i kontakt med øynene. Vernebriller med delvis lukkede eller åpne ventiler kan derimot slippe inn bakterier eller virus. Det svakeste punktet på vernebriller er i området fra hjørnet av øyet til øyenbrynet. Det er også her det er viktig at utstyret sitter tettest inntil ansiktet.

Det er viktig å huske på at tette vernebriller ikke beskytter mot sprut eller dråper som kommer på resten av ansiktet. Derfor kombineres de ofte med annet verneutstyr. Dette er spesielt viktig i miljøer som har smittsomme materialer eller partikler i seg – som ved medisinsk forskning.

Hvem trenger øyevern i smittevernsammenheng?

Øyevern, enten som åpne eller tette vernebriller, er den anbefalte standarden for de som jobber i miljøer der det finnes en fare for skade på eller infeksjon i øynene. Under en pandemi brukes øyevern av helsepersonale som kommer i kontakt med mistenkte eller bekreftede tilfeller av sykdommen som spres. Dette er for å begrense faren for at bakterien eller viruset når øynene til den som har på seg vernebrillene, og dermed spres videre.

Øyevern anbefales ikke som personlig verneutstyr i ikke-medisinske sammenhenger. Åpne eller tette vernebriller er kun nødvendige som tiltak når det finnes en høy risiko for at den som har på seg brillene kommer i kontakt med smittsomme dråper, enten i form av sprut eller spray. Dette betyr at rent personlig er det mer effektivt å være bevisst å holde god avstand og være nøye med personlig hygiene (spesielt å vaske hendene) enn å bruke øyevern. Dette er også et tiltak for å sørge for at privat etterspørsel etter utstyret ikke fører til mangler i helsetjenestene.

Øyevern under coronavirus-utbruddet

Coronaviruset er fortsatt en ny sykdom, men Verdens helseorganisasjons offisielle uttalelse er at det spres via dråpesmitte, fra dråpene til en smittet person som ikke-smittede personer deretter kommer i kontakt med. På grunn av dette skal helsepersonale som behandler pasienter mistenkte eller bekreftede som smittede med COVID-19 alltid ha på seg øyevern som del av sitt personlige verneutstyr. Det poengteres særlig at enten tette vernebriller eller ansiktsvisir skal brukes.

På individuelt nivå, i ikke-medisinske sammenhenger, er det ikke nødvendig å bruke vernebriller som smitteverntiltak. I stedet oppfordres alle til å være nøye med andre tiltak mot smittespredning. Disse inkluderer selv-isolering når man utvikler symptomer, å holde god avstand til andre mennesker, og grundig personlig hygiene, spesielt med tanke på å vaske hendene sine.

Coronavirus-utbruddet har ført til et enormt trykk på helsetjenester over hele verden, og det er per i dag mangel på utstyr, spesielt i land med et stort antall tilfeller som krever intensivbehandling på sykehus. Derfor er det viktig at PVU tiltenkt helsepersonale ikke brukes overdrevent av befolkningen.

KATEGORIER