VI KAN LEVERE STØRRE ORDRER

Send oss en forespørsel i dag, så kommer vi snart tilbake til deg

 

Produkter

Ansiktsmasker og munnbind for smittevern

Når det pågår en pandemi er det kritisk at man begrenser smittespredningen så mye som overhodet mulig, både for å verne om risikogrupper og helsetjenester over hele verden.

Med coronaviruset er det dråpesmitte som er den største utfordringen, og det betyr at både munnbind og åndedrettsvern kan være gunstige smittespredningstiltak.

face mask

Hva er munnbind?

Munnbind kalles også for munnmasker, ansiktsmasker eller kirurgimasker. De er enkelt smittevernsutstyr, laget av beskyttende papir og andre ikke-vevde materialer som dekker nese og munn. Vanligvis brukes munnbind av helsepersonell under operasjoner eller i andre sterile eller smittsomme miljøer. Munnbind er spesifikt utviklet for å fange bakterier i dråpene som kommer fra munnen og nesen til den som har det på seg.

Det er viktig å være klar over at munnbind ikke beskytter mot luftbårne sykdommer, verken bakterielle eller virale.

Hva er åndedrettsvern?

Åndedrettsvern er personlig verneutstyr. Det brukes til å beskytte den som har på seg utstyret mot infeksjon eller andre partikler i luften. Åndedrettsvern brukes til en rekke forskjellige arbeidsoppgaver – alt fra medisin til byggearbeid – og derfor kommer de også i forskjellige typer. Hver type åndedrettsvern bruker en egen teknikk for å rense luften som inhaleres, og vi skal ta en titt på dette litt lenger ned i artikkelen.

Et åndedrettsvern dekker munnen og nesen til den som har det på seg, men i tillegg til å passe på at hun eller han ikke smitter sitt miljø, beskytter den også mot infeksjon eller forgiftning utenfra.

Hvilke munnbind og åndedrettsvern finnes det?

Munnbind

Munnbind er standardutstyr til smittevern. De sitter løst og lages av papir eller annet material (ikke vevd), som betyr at de egentlig bør kastes etter hvert bruk. Selv om munnbind ser forholdsvis like ut er det stor forskjell på hvor gode de er til å fange dråpene fra munn og nese til den som har de på seg. Ifølge det amerikanske arbeidsverntilsynet (NIOSH) kan et munnbind være alt fra 10 % til 90 % effektive med hensyn til dråpeoppsamling.

Generelt blir munnbind tilvirket med tre lag av materiale. Avhengig av design og kvalitet kommer munnbindet til å lekke mer eller mindre – altså være mer eller mindre effektivt til dråpeoppsamling. Igjen er det viktig å poengtere at hovedformålet med munnbind er å samle opp dråper fra den som har det på seg, og ikke å beskytte denne personen mot andre menneskers dråper.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern gir betydelig mer beskyttelse enn munnbind, fordi de har toveisfunksjonalitet. Utstyret sørger både for at dråper fra den som har på seg vernet ikke kommer ut – men også at dråper eller partikler fra utsiden ei heller kommer inn. Åndedrettsvern produseres med flere ulike typer luftrensingsmetoder.

Luftrensende 

Luftrensende åndedrettsvern har en filterdel som passivt filtrerer ut partikler som kommer inn gjennom maskens luftkanal. De brukes mot partikler, gass og damp. Noen luftrensende modeller er tiltenkt enkeltbruk (som N95-modellen), mens andre er mer solide og kan brukes flere ganger.

Mekaniske filtre

Åndedrettsvern med mekaniske filtre er laget for å filtrere ut partikler som støv (og brukes derfor ofte av snekkere eller byggearbeidere). Poenget med disse er å stoppe urenheter fra å engang nå munnen til personen som har på seg åndedrettsvernet. Plast, glass, cellulose, ull eller kombinasjoner av disse brukes ofte som filtermateriale. Filtrene kan ikke vaskes og derfor er åndedrettsvern med mekaniske filtre ofte til engangsbruk.

Kjemiske patroner og luftrensere med strøm

Åndedrettsvern kommer i tillegg til dette med kjemiske patroner og luftrensere med strøm. Dette er de mest solide åndedrettsvernene på markedet, fordi de faktisk fjerner urenheter som glass, damp eller flyktige organiske forbindelser (VOC-er) fra luftstrømmen.

Hvem trenger munnbind og åndedrettsvern?

Munnbind brukes som beskyttende utstyr og smitteverntiltak over hele verden og er spesielt vanlige i Asia, der symptomatiske personer har på seg munnbind for å hindre smittespredning fra sine egne dråper. Munnbind er derimot ikke nødvendige så lenge andre tiltak – som å holde god avstand, være nøye med personlig hygiene og selv-isolering når man utvikler symptomer – implementeres. De kan allikevel være et godt tilskudd til disse tiltakene.

Munnbind er på den annen side helt nødvendige for helsepersonell som kommer i kontakt med mistenkte eller bekreftede tilfeller av smittede pasienter under en global smittespredning. De begrenser sannsynligheten for smitte betraktelig og er del av Verdens helseorganisasjons anbefaling for de som behandler eller tar hånd om syke individer.

Åndedrettsvern brukes primært i situasjoner der partikkelsmitte og -forurensning er en fare, slik som på byggeplasser, i farlige områder eller ved arbeidsoppgaver der det finnes en høy fare for smittespredning (som medisinsk forskning på vaksiner mot en ny sykdom).

Munnbind og åndedrettsvern under coronavirusutbruddet

Munnbind og åndedrettsvern er utsolgte i mange deler av verden ettersom privatpersoner gjør alt de kan for å begrense sannsynligheten for å bli smittet med coronaviruset. Dette har ført til mangel i helsetjenester, og WHO fortsetter å anbefale at munnbind kun bør brukes av individer som er symptomatiske. Friske personer bør få på plass andre smitteverntiltak i hverdagen, som å holde god avstand, holde seg hjemme når det er mulig og nødvendig, samt vaske hendene sine ofte og grundig.

Kategorier