VI KAN LEVERE STØRRE ORDRER

Send oss en forespørsel i dag, så kommer vi snart tilbake til deg

 

Produkter

Medisinske hansker

Utbruddet av det nye COVID-19-viruset har ført til et stort og stigende antall tilfeller og dødsfall over hele verden.

Både privatpersoner og profesjonelle blir nå tvunget til å implementere betydelig strengere smitteverntiltak for å unngå videre spredning av sykdommen. En essensiell bit utstyr, spesielt for helsepersonale, er hansker.

Hva er hansker til smittevern?

Hansker kalles også for latexhansker, medisinske hansker, kirurgiske hansker, engangshansker og sterile hansker. De er del av det som kalles for personlig verneutstyr og brukes som oftest i medisinsk sammenheng. Fordi vi tar på alt med hendene våre, inkludert ansiktet, er de også den vanligste smitteoverflaten som finnes. For å holde miljøer rene og sterile – og for å begrense risikoen for at sykdom skal spre seg – er hansker gunstig smittevernutstyr.

Når smitte sprer seg via hendene i et medisinsk miljø kalles det for krysskontaminering mellom pasient og lege, sykepleier eller annet helsepersonell. Engangshansker er et av de beste tiltakene mot at smittsomme materialer eller kroppsvæsker overføres fra et individ til et annet.

Hvilke typer engangshansker finnes det?

Medisinske hansker kommer i en rekke forskjellige typer og hver av dem er tiltenkt et spesifikt formål. Generelt deles hanskene inn i to kategorier: kirurgiske hansker/operasjonshansker og undersøkelseshansker. Den førstnevnte typen er generelt dyrere, har flere valgalternativer når det kommer til størrelse, og produseres etter en høyere standard enn undersøkelseshansker. Undersøkelseshansker finnes som sterile og ikke-sterile varianter, men hovedformålet med alle typer engangshansker til medisinsk bruk er å forebygge mot krysskontaminering og smitte (både med tanke på spredning, og med tanke på miljøer som skal holdes sterile).

Hanskene lages av flere typer polymerer, altså syntetiske stoffer. Disse er latex, nitrilgummi, polyvinylklorid, og neopren, og engangshanskene kommer i både pudrede og upudrede varianter. Pudrede hansker er som oftest pudrede med maismel, som kan forårsake irritasjon eller en allergisk reaksjon og derfor er upudrede hansker ofte den foretrukne typen. Dette gjelder spesielt når den som skal bruke hanskene må ha de på seg ofte eller lenge, som er tilfellet for kirurger, leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

Hvordan skal engangshansker brukes?

Formålet med hansker til medisinsk bruk er å forebygge mot krysskontaminering, og derfor er utstyret som oftest tiltenkt engangsbruk. Så snart man tar på en uren overflate, eller den som har på seg hanskene tar på ansiktet sitt, har hansken ikke lenger en beskyttende effekt. Derfor skal disse hanskene kun brukes umiddelbart etter man har vasket hendene sine – og kastes så snart de ikke lenger er rene.

Dersom man bruker engangshansker som et personlig smitteverntiltak er det viktig å huske på at så snart du har tatt på noe andre personer kan ha tatt på, er hanskene ikke lenger rene. Det betyr at de skal kastes før du tar på noe annet som kan overføre eventuell dråpesmitte. Dersom man bruker engangshansker som et forebyggende smitteverntiltak hjemme er det viktig å følge godt med på hva de brukes til. Det er spesielt viktig dersom man tar hånd om syke eller symptomatiske familiemedlemmer.

Hvem trenger engangshansker?

Denne typen hansker brukes primært i medisinsk sammenheng, men er også vanlige blant forskere, spesielt innen biokjemi og kjemi. Det er altså primært leger, sykepleiere og annet helsepersonale, i tillegg til forskere, som bruker engangshansker til vanlig. Det er også i disse yrkene at det er viktigst å bruke utstyret, i og med at det sørger for så god beskyttelse mot krysskontaminering, og dermed mot smittespredning blant individer i medisinske miljøer.

Det er også blant helsepersonale at denne typen hansker er mest nødvendig, spesielt under et utbrudd av en ny og smittsom sykdom. Derfor er det også viktig at befolkningen unngår å hamstre utstyr som kan skape mangel på sykehus eller i andre helsetjenester. Medisinske engangshansker kan brukes som et personlig smitteverntiltak, men bare når det er nødvendig. Dette er eksempelvis dersom du tar hånd om en symptomatisk eller syk person hjemme, eller om du er nødt til å ta på overflater i offentlige områder, der det er en større fare for smittespredning.

Engangshansker under coronavirus-pandemien

Under coronavirus-utbruddet er medisinske hansker en kritisk del av personlig verneutstyr (PVU) for helsepersonell. Under behandling, prøvetaking og testing av mistenkte eller bekreftede tilfeller av COVID-19 sørger disse hanskene for essensiell beskyttelse, både for helsemedarbeideren og med tanke på generell smittespredning. Fordi de er tenkt til engangsbruk har etterspørselen etter hanskene også skutt til værs blant helsetjenester over hele kloden.

Verdens helseorganisasjon anbefaler ikke engangshansker som et nødvendig smitteverntiltak mot coronaviruset for personer i ikke-medisinsk sammenheng. I stedet sier organisasjonens retningslinjer at man skal holde god avstand til andre mennesker, holde seg hjemme dersom man utvikler symptomer, og vaske hendene sine nøye og ofte som tiltak mot coronaviruset. Dette sørger også for å redusere etterspørselen etter smittevernutstyr helsetjenestene behøver betydelig mer enn privatpersoner.

Browse our categories