VI KAN LEVERE STØRRE ORDRER og prioriterer helsevesenet

Send oss en forespørsel i dag, så kommer vi snart tilbake til deg

 

Produkter

Beskyttelsesdrakter for smittevern

I coronavirusutbruddet er det en enorm etterspørsel etter smittevernutstyr, og helsetjenester over hele verden sliter med mangel. En beskyttende dress eller frakk til smittevern er mest nødvendig for helsepersonell som behandler mistenkte eller bekreftede tilfeller av COVID-19.

infection control

Hva er beskyttende dresser?

Beskyttende dresser brukes for å begrense risikoen for infeksjon, forgiftning og andre farer, i en rekke ulike yrkesgrupper. Brannmenn, helsepersonell, politi og forskere bruker alle beskyttende dresser til visse deler av arbeidsoppgavene sine. Avhengig av disse og risikoen de utgjør for helsen til den som har på seg dressen, kommer beskyttende dresser i flere ulike varianter. Vi skal ta en nærmere titt på disse lenger ned i artikkelen.

Generelt kombineres beskyttende dresser med en respirator eller annet pusteutstyr som skal sørge for at personen som bruker dressen får i seg nok surstoff. Hvor komplisert dette utstyret skal være avhenger av typen arbeid som skal gjennomføres i den beskyttende dressen. I medisinsk kontekst, som på et sykehus, er formålet med utstyret å hindre smittespredning. Medisinsk forskning, som den som pågår for å finne en vaksine mot COVID-19, kan derimot kreve personlig verneutstyr med en enda høyere standard.

Hva slags beskyttende dresser og frakker finnes det?

Fordi beskyttende dresser alltid tilpasses arbeidet som skal utføres kommer de i ulike typer, og rangeres på forskjellige nivåer. Rangeringssystemene varierer mellom EU og USA, men de tilsvarer hverandre til en viss grad.

Amerikansk rangeringssystem for beskyttende dresser:

 • Nivå A: Beskyttende dresser til bruk mot kjemisk forgiftning, med et pusteapparat inne i dressen. Beskytter mot damp, tåke, gass og partikler.
 • Nivå B: Beskyttende dresser til bruk mot forgiftning i form av kjemiske stoffer som sprutes på dressen, med et pusteapparat inne i dressen. Beskytter mot tåke, gass og partikler, men ikke damp.
 • Nivå C: Beskyttende dresser som er identiske til de i Nivå B, bortsett fra at den som har på seg dressen ikke er påkrevd å ha et pusteapparat inne i dressen. Dressene kombineres allikevel med en puste-enhet, som luftrensende respiratorer.
 • Nivå D: Dresser som ikke beskytter mot kjemisk forgiftning, men som brukes til generell beskyttelse.

EUs rangeringssystem for beskyttende dresser:

 • Type 1: Dresser som beskytter mot giftig væske og gass (tilsvarer amerikansk Nivå A) og er gasstette.
 • Type 2: Dresser som beskytter mot giftig væske og gass (tilsvarer amerikansk Nivå B) og ikke er gasstette.
 • Type 3: Dresser som beskytter mot kjemiske stoffer i flytende tilstand, men i en begrenset tidsperiode. Beskytter mot flytende jetstråler (les: væske som sprutes på dressen gjennom en jetstråle).
 • Type 4: Dresser som beskytter mot kjemiske stoffer i flytende tilstand, men i en begrenset tidsperiode (tilsvarer amerikansk Nivå C). Beskytter mot væske påført med normalt trykk.
 • Type 5: Dresser som beskytter mot tørre partikler i luften i en begrenset tidsperiode.
 • Type 6: Dresser som beskytter mot flytende kjemikalier påført med lett spray (tilsvarer amerikansk Nivå D).

Hvem trenger en beskyttende dress til smittevern

En beskyttende dress brukes av helsepersonell når faren for smittespredning er høy. Dette kan være når et område må vaskes etter en smittet person har vært der; når man behandler smittede pasienter; eller når man håndterer smittsomt materiale, slik som medisinske prøver fra smittede personer. En beskyttende dress er svært effektiv, men den er ikke tenkt som personlig verneutstyr (PVU) i ikke-profesjonelle situasjoner.

Familien skal alltid ta smittevernhensyn når man tar hånd om syke personer i hjemmet, men generelt anbefales følgende:

 • Selv-isolering i den grad det er mulig
 • Å være nøye med håndhygiene
 • Å vente noen få dager med å gå ut etter man har blitt symptomfri

I de aller fleste tilfeller er en beskyttende dress ikke nødvendig i private hjem.

Beskyttende dresser og coronaviruspandemien

Den pågående coronaviruspandemien har ført til et globalt fokus på personlig verneutstyr og smittevern uten sidestykke. Det er stor etterspørsel etter beskyttende dresser på sykehus og beredskapstjenester over hele verden. Verdens helseorganisasjon anbefaler normal forsiktighet hos helsepersonell når de behandler bekreftede eller mistenkte COVID-19-pasienter. Det betyr at de skal ha på seg hansker, langermede frakker, i tillegg til beskyttelse for øyne, nese og munn.

Videre er det viktig å poengtere at det for tiden er bekymring blant verdens helsetjenester om at privatpersoner skal hamstre beskyttende dresser og annet smittevernutstyr, og dermed føre til mangel på sykehus. Verdens helseorganisasjon anbefaler per i dag ikke spesifikt personlig verneutstyr til privatpersoner. I stedet skal man holde seg til andre smittevernregler som å vaske hendene grundig og ofte, og holde seg hjemme ved symptomer for å begrense spredningen av coronaviruset.

Kategorier